/ Новости/ В Караидельском районе прошел юбилейный вечер, посвященный..

В Караидельском районе прошел юбилейный вечер, посвященный..

2023-11-11 20:23:35 GMT+00:00Газета Караидель
В Караидельском районе прошел юбилейный вечер, посвященный 40-летию НАНТ «Яшьлек» и 60-летию его художественного руководителя Рафили Мунировой
Подробнее: https://karaidel.site/news/obshchestvo/2023-11-11/v-karaidelskom-rayone-proshel-yubileynyy-vecher-posvyaschennyy-40-letiyu-nant-yashlek-i-60-letiyu-ego-hudozhestvennogo-rukovoditelya-rafili-munirovoy-3516715

В Караидельском районе прошел юбилейный вечер, посвященный 40-летию НАНТ «Яшьлек» и 60-летию его худ

https://karaidel.site/news/obshchestvo/2023-11-11/v-karaidelskom-rayone-proshel-yubileynyy-vecher-posvyaschennyy-40-letiyu-nant-yashlek-i-60-letiyu-ego-hudozhestvennogo-rukovoditelya-rafili-munirovoy-3516715

В Караидельском районе прошел юбилейный вечер, посвященный 40-летию НАНТ «Яшьлек» и 60-летию его художественного руководителя Рафили Мунировой

Поделиться:

Полезные ссылки